EnergiePrestatie en Binnenklimaat of EPB.

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen.

Als EPB-verslaggever staan wij graag de bouwheer bij in het voldoen van hun bouwproject aan deze EPB-eisen.

De voornaamste taken in de EPB-verslaggeving

Voorcalculatie van het hoogste S –peil & E –peil op basis van de aangeleverde plannen en informatie

Ventilatieberekening volgens Bijlage V & NBN D50-001

Advies tijdens de ontwerp- & uitwerkingsfase van het project

Het opmaken en indienen van de elektronische startverklaring bij de Vlaamse Energieagentschap (VEA)

Beschikbaarheid voor feedback tijdens de werken

Het opmaken en indienen van de “EPB –Aangifte” bij de VEA, uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van het bouwwerk

Overmaken van het “EPB –Dossier” & “Energieprestatiecertificaat” op het einde van de opdracht aan de bouwheer.

Onze prijzen

  • Verbouwingen :                                                  Vanaf 450 euro incl BTW
  • Ingrijpende energetische renovatie (IER):      Vanaf 575 euro incl BTW
  • Nieuwbouw van woningen:                              Vanaf 650 euro incl BTW

Vraag vrijblijvend naar een offerte.

Onze diensten omvatten steeds:

  1. Voorcalculatie met advies
  2. Opstellen en indienen startverklaring
  3. Beschikbaarheid voor bijstand tijdens de werken
  4. Opstellen en indienen eindverslag