Voor alle nieuwe en ingrijpende energetisch te renoveren residentiële projecten met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2016 zal een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag met mechanische debietmetingen verplicht zijn.

Deze maatregelen werden genomen om de kwaliteit van de ventilatiesystemen te verhogen.

Als erkende ventilatieverslaggever zorgen we ervoor dat je ventilatiesysteem voldoet aan de eisen van het Vlaams Energieagentschap.

Onze service bestaat uit het verlenen van advies en begeleiding bij het ontwerp, de uitvoering en de controle van je installatie.

Waaruit bestaat de ventilatieverslaggeving?

  • Vóór de start van de werkzaamheden:

Ventilatie voorontwerp (VVO)

Bij de EPB startverklaring dient een ventilatievoorontwerp toegevoegd te worden. Het ventilatievoorontwerp is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Het geeft u als bouwheer een overzicht van de ventilatie-installatie die door de architect in uw woning wordt voorzien.

Ventilatie ontwerp specificaties (VOS)

In de ventilatie ontwerp specificaties worden alle prestatie eisen waaraan uw ventilatie-installatie dient te voldoen vastgelegd volgens de STS-P 73-1 systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen.

  • Na de uitvoering van de werkzaamheden:

Ventilatieprestatieverslag (VPV)

Bij de oplevering van de ventilatie zal de ventilatieverslaggever een ventilatie prestatie verslag opstellen en geeft het verslag door naar het BCCA  (Belgian Construction Certification Association). Dit verslag dient ook aan de EPB-verslaggever bezorgd te worden die deze gegevens zal invoeren in het EPB software om uiteindelijk uw EPB-aangifte te kunnen indienen.

Prijzen ventilatieverslaggeving vanaf 290,00 Euro all in.

De prijs voor een ventilatieverslaggeving varieert in functie van de grootte van de woning.

Vraag vrijblijvend naar een offerte.